انجمن در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت- ۲

0

گفت‌وگو با بیته شافر، برگزارکننده‌ی ورک‌شاپ‌هاى نویسندگى خلاق براى نویسندگان جوان
جمعه ٢١ مهر، غرفه‌ی ایران، نمایشگاه کتاب فرانکفورت ٢٠١٧

گفت‌وگو با الیزابت پیج، مدیر اجرایى دفتر بین‌المللى کتاب براى نسل جوان ibby سویس

جمعه ٢١ مهر، غرفه‌ی کودک ایران، نمایشگاه کتاب فرانکفورت ٢٠١٧

نشست فهرست کتاب‌هاى کودکان، رویه‌ها، معیارها و مخاطبان

دراین نشست یوخن وبر درباره‌ی فهرست کلاغ سفید، سونیا ماتیسون درباره‌ی فهرست بائوباب، محمود برآبادى درباره‌ی فهرست لاک‌پشت پرنده و رویا مکتبى درباره‌ی فهرست شوراى کتاب کودک صجبت کردند

سخنرانى محمدرضا شمس با عنوان وجوه مشترک افسانه هاى ایرانى و اروپایی

معرفى کتاب‌هاى راه یافته به فهرست کلاغ سفید کتاب‌خانه‌ی بین‌المللى مونیخ

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید