با نمایشگاه کتاب/ مجید عمیق، حسن احمدی، نورا حق‌پرست

0

مجید عمیق، حسن احمدی و نورا حق‌پرست کتاب‌های زیر را در نمایشگاه کتاب دارند:

مجید عمیق

مکانیزم‌های مهاجم دفاع در جهان حیوانات (۶ جلد)، نشر مهاجر

خطرناک‌ترین مشاغل در تاریخ، خطرناک‌ترین ورزش‌ها در تاریخ، خطرناک‌ترین دوره‌ها در تاریخ، خطرناک‌ترین شرایط جوی در تاریخ، انتشارات محراب قلم

دایره‌المعارف تصویری کودکان، انتشارات مدرسه

حسن احمدی

پس از پاییز (رمان نوجوان)، انتشارات امیرکبیر

نورا حق‌پرست

غازی که نمی‌توانست غاز باشد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید