مخاطبان کودک و نوجوان را از داشتن رسانه محروم نکنیم!

0

 بیانیه انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان در  انتقاد از تعطیلی نشریه‌ی دوچرخه

مخاطبان کودک و نوجوان را از داشتن رسانه محروم نکنیم!

انتقال ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی به کودکان و نوجوانان گامی مهم ‌در راستای توسعه‌ی پایدار به‌شمار می‌آید. همچنین به رسمیت‌ شناختن کودکان و نوجوانان به‌عنوان شهروند و توجه کامل به حقوق شهروندی آنان از شاخص‌های بارز توسعه اجتماعی است. در این روند، انتشار نشریه‌های کودک و نوجوان می‌تواند در آگاهی‌بخشی به این گروه سنی نقشی مفید و مؤثر ایفا کند و آنان را در فرآیند توسعه سهیم نماید.متأسفانه در سال‌های اخیر توش و توانِ نشریات ویژه‌ی کودک و نوجوان به‌تدریج تحلیل رفته، بی آن‌که واکنش دستگاه‌های مرتبط را برانگیزد. 

پیامد این بی‌توجهی، تضعیف بیش از پیش نشریات کودک و نوجوان به‌طور عام، محدود شدن حوزه‌ی توزیع و مختل‌شدن نظم انتشار شماری از این نشریات و ارائه نشدن این نشریات در دکه‌های مطبوعاتی بود. عاملان این بی‌توجهی‌ها ابتدا گرانی کاغذ و هزینه‌های چاپ را بهانه می‌کردند.

به همین خاطر  دست‌اندرکاران نشریه‌های کودک ونوجوان حتی به انتشار نسخه‌ی الکترونیک تن دادند تا از تعطیلی کار جلوگیری کنند. ولی اتفاق‌های بعدی نشان داد که مشکلات این حوزه فراتر از  برخی کمبودهای مالی و گرانی کاغذ است. از جمله انتصاب مدیری کم‌تجربه در مجله‌های رشد و حذف سردبیران باتجربه‌ که جامعه‌ی مطبوعاتی کودک و نوجوان را شوکه کرد.

و در آخرین اتفاق، شاهد تعطیلی نشریه‌ی دوچرخه بودیم که در طول بیش از ٢١ سال توانسته بود ارتباطی پردامنه‌ با نوجوانان و خانواده‌ها ایجاد کند. نشریه‌ای که خاطره‌ی جمعی چند نسل از نوجوانان ایرانی محسوب می‌شود  و گنجینه‌ای فرهنگی در تاریخ مطبوعات کودک و نوجوان ایران به‌شمار می‌آید. 

انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم انتشار نشریه‌های ویژه‌ی کودکان و نوجوانان،‌ خواستار پاسخگویی مسئولان فرهنگی در‌باره‌ی تصمیم‌های غیرکارشناسانه‌ در حذف سردبیران باتجربه و همین‌طور تعطیلی  این‌گونه نشریه‌هاست؛ و به‌طور جدی از دستگاه‌های مرتبط می‌خواهد که با مشورت گرفتن از کارشناسان باتجربه و دلسوز این حوزه، در تصمیم‌گیری و عزل‌ و نصب‌ها تأمل و تعقل ورزند و امکان دسترسی آسان کودکان و نوجوانان را به نشریه‌های ویژه‌ی آنان در جامعه و از جمله مدارس فراهم کنند.

خرداد ١۴٠١

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید