معرفی نامزد جایزه‌ی آسترید لیندگرن از سوی‌ انجمن

1

دبیرخانه‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان اعلام کرد: براساس گفت‌وگوهایی که سال گذشته میان فریدون عموزاده خلیلی (رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن) و مسئولان جایزه‌ی یادبود آسترید لیندگرن در نمایشگاه کتاب فرانکفورت انجام گرفت و همچنین درخواست کتبی دبیرخانه‌ی جایزه، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برای سال ۲۰۱۸ یک نویسنده را به عنوان نامزد معرفی خواهد کرد.

از همین رو برای برخورداری امتیاز یکسان نویسندگان واجد شرایط این جایزه، معیارهایی تعیین شده که بر اساس این معیارها یک نامزد انتخاب خواهد شد. دو کمیته‌ی کارشناسی وظیفه‌ی رسیدگی و انتخاب را برعهده خواهند داشت. بنابراین نویسندگانی که با توجه به معیارهای اعلام شده، خود را واجد نامزدی آسترید لیندگرن می‌دانند می‌‌توانند فرم امتیازبندی را تکمیل و تا تاریخ ۸ اردیبهشت به انجمن ارسال کنند. (این فرم از سایت انجمن قابل دانلود است.)

به اشتراک بگذارید

1 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید