تفکر کتاب‌خانه‌های خانگی؛ تأمین کتاب‌خانه‌های مدارس

0

جشنواره‌ی کتاب‌خانه‌‌های خانگی؛ گفت‌وگو با آتوسا صالحی

 الگوبرداری کتاب‌خانه‌های مدارس از کتاب‌خانه‌های خانگی علاوه بر ترویج کتاب‌خوانی، صنعت نشر و فضای ادبیات را متحول خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، آتوسا صالحی، شاعر و نویسنده ضمن استقبال از برگزاری جشنواره کتاب‌خانه‌های خانگی، الگوبرداری از این فعالیت و اجرای آن را در مدارس کشور ضروری دانست.

 او با اشاره به این نکته که سال‌های متمادی است کتاب‌خانه‌های مدارس رونق خود را از دست داده‌اند، مشارکت دانش‌آموزان را در تأمین و اداره‌ی کتاب‌خانه راه حلی برای تأمین مالی و معنوی کتاب‌خانه‌ها خواند.

صالحی در ادامه جشنواره‌ای کردن کتاب‌خانه‌های مدارس را برای نیل به این هدف راه حلی مناسب دانست تا نه‌تنها دانش‌آموزان مشارکت را بیاموزند، بلکه کتاب‌خانه‌ها با تعریف و اجرای طرح‌های ترویج کتاب‌خوانی، ورود کتاب‌ها را به خانه‌ها تسهیل بخشند.

او همچنین گفت: اگر دانش‌آموزان بتوانند کتاب‌های مورد نیاز خود را اعلام کنند و بدانند می‌توانند کتاب‌های مورد علاقه‌‌شان را با سایر دوستا‌نشان و از طریق کتاب‌خانه‌های مدرسه به اشتراک بگذارند، بی‌رونقی کتاب‌خانه‌های مدارس از بین می‌رود و صنعت نشر وارد گام بعدی می‌شود.

این نویسنده با ابراز نگرانی از به حاشیه رانده ‌شدن ناشران و رونق گرفتن بی‌قاعده‌ی فعالیت ناشران کمک آموزشی، همکاری وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در تأمین آن دسته از کتاب‌هایی که کودک امروز به آن نیازمند است، ضروری خواند.

صالحی علت رونق کتاب‌خانه‌های خانگی را تأمین کتاب‌های مورد نیاز افراد و به اشتراک‌گذاری کتاب‌های خوب و مناسب با یک‌دیگر دانست. درحالی‌که به کودکان آموخته نشده کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را به اشتراک بگذارند. او که در مدرسه‌‌ی فرزندش تجربه‌ی‌ به اشتراک‌ گذاشتن کتاب بین دانش‌آموزان را دارد، چنین اقدام‌هایی را که تکرارشان جزو برنامه‌های تعریف‌شده نیست، مؤثر دانست.

صالحی عنوان کرد رونق  کتاب‌خوانی در مدرسه‌ها به این شیوه در کم‌ترین تأثیر خود، به نویسندگان خواهد آموخت اغلب مخاطبانشان چه کتاب‌هایی را برای خواندن برمی‌گزینند و نیاز روزشان چیست؟

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید