خواجه‌وند سولماز

سولماز خواجه‌وند

نویسنده- تصویرگر

تولد: ۶ آبان ۱۳۶۳- تهران

تحصيلات: كارشناسى گرافيك و ادبيات نمايشى

كتاب‌ها:

شب شد، من بخوابم؟، به‌نشر

خط و بى‌خط با شركت پا‌ك‌كن و مداد، اميركبير

جایزه:

شب شد من بخوابم؛ برنده‌ی جايز‌ه‌ی جشنواره‌ی سلام بچه‌ها