هیئت مدیره و بازرسان

اعضای هئیت‌مدیره و بازرسان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

 هیئت‌مدیره و بازرسان 

 دوره‌ی دهم (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)

هیئت‌مدیره:

۱۳۹۵: فریدون عموزاده‌ خلیلی (رئیس)، محمود برآبادی (نایب‌رئیس)، عزت‌الله الوندی (دبیر)، جعفر توزنده‌جانی (خزانه‌دار)، معصومه انصاریان، فرهاد حسن‌زاده، طاهره ایبد، ریحانه جعفری (علی‌البدل)، حسین نوروزی (علی‌البدل)، ناهید معتمدی (علی‌البدل)

بازرسان:

۱۳۹۵: شیوا حریری،  مصطفی خرامان، علی مولوی، فاطمه زمانی (علی‌البدل)، حسام‌الدین سبحانی (علی‌البدل)

۱۳۹۶: محسن هجری، مصطفی خرامان، شیوا حریری،  علی مولوی (علی‌البدل)، شیدا رنجبر (علی‌البدل)