تأثیر ادبیات بر زبان کودک

0

تأثیر ادبیات بر زبان کودک

نویسنده: هدیه شریفی

 چاپ اول، ۱۳۸۵

شمارگان: ۱۰۰۰

بها: ۲۵۰۰ تومان

 

در این رساله تلاش شده است تا با کالبدشکافی دقیق انواع ویژگی‌ها و نظام‌های زبانی در گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به آموزش رسمی و غیررسمی زبان از دو مقوله‌ی فراگیری- قابلیت فراگیری- و جنبه‌های یاددهی- یادگیری نگاه شود و در نتیجه بسترهای (گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) صور اساسی زبان (زبان‌ گفتاری و زبان نوشتاری) را بالقوه ببیند؛ نه صرفاً مهارتی. به همین واسطه است که از آن‌ها به عنوان توانایی‌های زبانی نام برده می‌شود، نه مهارت زبانی.

اهمیت این بحث در تغییر رویکرد نسبت به مقوله‌ی آموزش زبان اول و دست‌یابی به روش‌های نوین در جریان یاددهی- یادگیری است.

 بخشی از مقدمه

فهرست:

فصل اول: طرح تحقیق

فصل دوم: یادگیری مهارت‌های زبانی

فصل سوم: فراگیری مهارت‌های زبانی

فصل چهارم: رشد و تکوین افعال زبانی (با تکیه بر یافته‌های برنامه‌‌ی تحقیقی آموزش مهارت زبانی)

فصل پنجم: گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، به مثابه توانایی‌های درهم تنیده‌ی زبانی

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید