انتخابات داخلی هیئت‌مدیره‌ی انجمن برگزار شد

0

اولین جلسه‌ی هیئت‌مدیره‌ی انجمن بعد از انتخابات در تاریخ نوزدهم تیرماه نود و هفت برگزار شد. در این جلسه که اعضای هیئت‌مدیره‌ی قبلی هم حضور داشتند، فریدون عموزاده خلیلی ضمن تشکر از اعضای دوره‌ی پیشین، اظهار امیدواری کرد که انجمن فعال‌تر از دوره‌های قبل به کار خود ادامه دهد.

سپس اعضای جدید هیئت‌مدیره طبق اساسنامه انتخابات داخلی را برگزار کردند که بر اساس آن فریدون عموزاده خلیلی به عنوان رییس هیئت‌مدیره، محمود برآبادی به عنوان نایب‌رییس، جعفر توزنده‌جانی به عنوان دبیر و عزت‌الله الوندی به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید