بیانیه‌‌ی هیئت داوران جلسه‌ی داستان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان- سال ۱۳۹۵

0

هیئت داوران بعد از بررسی حدود صد اثر از داستان‌های خوانده شده در جلسات دو هفتگی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ضمن در نظر گرفتن شایستگی‌های دو داستان «خرماهای بی‌هسته، هسته‌های بی‌خرما» نوشته‌ی خانم یگانه مرادی و «داستان‌های نیما» نوشته‌ی آقای شهروز بیدآبادی مقدم، نظر خود را بدون اولویت‌بندی به شرح زیر اعلام می‌کند:

به دلیل تخیل کودکانه و استفاده‌ی درست از عناصر فانتزی و فضاسازی مناسب، لوح تقدیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تقدیم می‌شود به داستان «زندگی من» نوشته‌‌ی خانم لاله جعفری.

به دلیل تناسب و هماهنگی فرم و محتوا، لوح تقدیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تقدیم می‌شود به داستان «سیخ‌ماهی» نوشته‌ی آقای مسعود ملک‌یاری.

به دلیل فضای شاد و کودکانه و استفاده‌ی مناسب از عنصر رنگ در داستان کودک، لوح تقدیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان تقدیم می‌شود به داستان «هندوانه‌ی بنفش» نوشته خانم نسرین‌نوش امینی.

ریحانه جعفری، محمدرضا مرزوقی، مهدی رجبی

فروردین ۱۳۹۵

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید