بیانیه‌ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در خصوص هم‌خوانی اخیر دانش آموزان در مدرسه

0

“به نام خداوند کودکی”
بیانیه‌ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در خصوص هم‌خوانی اخیر دانش آموزان در مدرسه
(فرزندان ما به شادی نیاز دارند)

ماجرای اخیر همخوانی دانش‌آموزان در برخی از مدارس، موجی از واکنش‌های مختلف را در جامعه و فضای مجازی ایجاد کرده است. از واکنش‌های همدلانه تا پاسخ‌های پرخاشگرانه برخی از مقام های مسئول، از جمله وزیر محترم آموزش و پرورش.
چنین واکنش‌هایی گویای اهمیت چنین موضوعی است؛ موضوعی که با عتاب و خطاب و تنبیه و اخراج دانش آموزان و معلمان و مدیران حل نمی‌شود. آن‌گاه که میراث بزرگ، زنده و کاربردی موسیقی ملی و بومی خود را در نظام آموزشی نادیده می‌گیریم، در عمل به ابتذال خدمت می کنیم. لازم است نظام آموزشی ما موسیقی شناسان و جامعه شناسان را برای بهره‌گیری از گنجینه غنی موسیقی ایرانی در مدرسه ها فرابخواند. حذف موسیقی سالم و شادی بخش از نظام آموزشی، از مصادیق فقدان لطف و در نتیجه تولید خشونت است . خشونتی که با سرچشمه های دیگری نیز نسبت به بچه ها روا داشته می‌شود. آیا همخوانی دانش‌آموزان در ورزش صبحگاهی و شادمانی دختران در برنامه های هنری، جرم به شمار می رود یا نیاز طبیعی دوران نوجوانی است؟ به رسمیت شناختن شادی و لذت بردن از فعالیت‌های هنری، ورزشی و علمی لازمه نشاط و طراوت مدارس است.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران فراهم آوردن زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به انواع هنرهای زیبا – از جمله موسیقی – را حق طبیعی و مدنی کودکان و نوجوانان این کهن دیار می‌داند. با کنار گذاشتن برخورد های حذفی و غیرمنطقی، و با تدوین برنامه های فرهنگی و هنری شادی بخش، زمینه های پرورش دانش‌آموزانی بانشاط و امیدوار را فراهم سازیم.
انجمن نویسندگان کودک ونوجوان
اردیبهشت ۱۳۹۸

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید