نسل معترض، صدای نوجوان امروز (۲)

0

نسل معترض، صدای نوجوان امروز (٢)

چرایی ناتوانی ما در شناخت نوجوان امروز

سخنران:
علی‌اکبر زین‌العابدین

پنجشنبه ٧ آذر ١۴٠١؛ ساعت ١۵:٣٠ تا ١٧

تهران، خیابان سمیه، بعد از مفتح، بن‌بست پروانه، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید