نقش ادبیات در استیفای حقوق کودکان

0

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می کند:
نقش ادبیات در استیفای حقوق کودکان
با حضور حمیدرضا شاه آبادی، خسرو صالحی و محسن هجری

شنبه ۲۸ مرداد، ساعت ۱۶ تا ۱۹

ورود برای همگان آزاد است.

نشانی انجمن: تهران. خیابان سمیه. بین مفتح و فرصت. کوچه پروانه. شماره ۲

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید